top of page

2. Célkitűzések

Frissítve: 2021. dec. 6.

Donka Attila (geográfus):

A hazai vízitúrázás földrajzi aspektusainak vizsgálata

című doktori értekezése fejezeteSzámos olyan tevékenységi forma létezik, amely eredetileg kizárólag sport vagy rekreációs célokat szolgált. Ezek egy része azután megjelent a tevékenységet végzők napi térpályáin kívül is, az egyes sporttevékenységek űzői hajlandónak mutatkoztak távolabb is utazni azért, hogy kedvenc sportjukat gyakorolhassák. Ez az utazás pedig számos további igényt is szült, amelyre a célterület vagy fel volt készülve, vagy nem. A vízitúrázás hosszú ideig a természetjárás részét képezte, így a fókusz nem a turizmuson, hanem a társadalmi célokon, a mozgalmi jellegen volt. Mára azonban egyre nagyobb igény mutatkozik a minőségi szolgáltatások iránt is, miközben ez a tevékenységi forma nem képezte mélyebb tudományos elemzések tárgyát.

Jelen kutatás célja, hogy képet kapjunk arról, a földrajzi adottságok alapján alkalmas-e vagy alkalmassá tehető-e a vízitúrázás arra, hogy önálló és stabil turisztikai termékként jelenjen meg a hazai piacon. Ennek érdekében, az aktív turizmus tágabb szeletét megvizsgálva értékeljük az adottságokat és azok jelenlegi kihasználtsági fokát. Célom az, hogy a helyzetfeltárást követően fény derüljön arra, hol tart ez a terület, miként viszonyulnak hozzá a jelenlegi szereplők, mivel a spontán és a tervszerű fejlődés együttesen van jelen.

Az adottságok feltárásának elsődleges területe a természeti tényezők vizsgálata, szűken értelmezve a vízitúrázás részéről felmerülő speciális igényeket. Ezzel összefüggésben, a térbeliséget helyezve a középpontba, felmérem azokat az infrastrukturális adottságokat, amelyek egyedi jellemzői a vízitúrázásnak, ideértve a szolgáltatói kínálatot és az abban rejlő lehetőségeket is.

A kutatás során – mivel csekély kutatási előzménnyel rendelkezünk ezen a területen – igyekszem a vízitúrázás rendszertani helyét is meghatározni, a fogalmi háttérrel együtt. Ez kiterjed a fejlődéstörténetből fakadó összefüggések feltárásra is. Így elkerülhetőek lesznek azok a félreértések, amelyek napjainkban mind a szolgáltatások nyújtása során, mind pedig a tudományos tanulmányokban tapasztalhatóak.

A kutatások célja feltárni a megfelelő adottságokat, illetve az azok közötti potenciális kapcsolatokat, továbbá megkeresni a fenntartható kohéziót a rekreációs tevékenységek felé. A helyzetfeltárás során igyekszem kitérni a földrajztudomány és a közgazdaságtan eltérő megközelítéseire, az aktív turizmus és a víziturizmus jelenlegi helyzetére és trendjeire is. A jelenlegi tapasztalatokból kiindulva különös szerepet szánok az oktatásnak, mind a vendégfogadásban közvetlenül részt vevők – mint turisztikai szakemberek – oktatásának, mind pedig más, a szervezeti hátteret működtetők szemléletformálásának, hiszen amíg egy szabadidős, sportmozgalmi tevékenységként tekintünk a vízitúrázásra, addig nem lesz esélyünk azt a termékké válás irányába elindítani.23 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page